Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Mátyás király és az öreg szántóvető - magyar népmese - Mátyás király mese - Benedek Elek - Mesélek Neked

Mátyás király és az öreg szántóvető (Mátyás király mese, magyar népmese)

Egyszer Mátyás király, mikor szerteszéjjel járt az országban, hadd lássa: milyen dolga van a szegény népnek, egy falu mellett kiment a mezőre, s ott szóba állott egy öreg szántó-vető emberrel. Vele volt a kísérete is. Hatalmas nagyurak. A király megismerte az öreg szántóvetőt, aki neki hajdanában katonája volt. Ezzel a …

Tovább a mesére

Benet úr - Mátyás király mese - Benedek Elek - magyar népmese - Mesélek Neked

Benet úr (Mátyás király mese, magyar népmese)

Azt hiszem, hogy Benet úr ivadéka lehetett Venturnénak, annak a kevély asszonynak, akiről már meséltem néktek. Venturné gazdag úrasszony volt, s emlékezhettek, hogy míg a fia messze földön hadakozott, hatalmas, nagy várat épített Bereck mellett. Azt mondta szertelen elbizakodottságában, hogy még az Isten sem tudja bevenni az ő várát. Hát …

Tovább a mesére

A kolozsvári bíró - Benedek Elek - Mátyás király mese - magyar népmese - Mesélek Neked

A kolozsvári bíró (Mátyás király mese, magyar népmese)

Nemhiába szerette a nép Mátyás királyt: nem volt több hozzá hasonlatos királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában – álruhába öltözött, s úgy ment színről színre, látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró …

Tovább a mesére

A boldog ember - Mátyás király mese - magyar népmese - Mesélek Neked

A boldog ember (Mátyás király mese, magyar népmese)

Mátyás mellett élt a legmegbízhatóbb belső embere, aki nélkül a király soha nem ment messzire. Egyszer, valami rossz italú víztől Mátyás bizalmasa olyan kólikát (hascsikarást – a szerk.) kapott, csak halt meg. A földön fetrengve sanyargott. Utolja felé már a szemét sem tudta fölnyitni, a kaszás is ott haptákolt a …

Tovább a mesére